TBL Test Center

  • 29.10.2021

  • TBL Test Center
  • <p style="text-align: left;">Hiện nay, Pearson VUE – Tin Bao Lan Test Center tổ chức các bài thi cấp chứng chỉ của hầu hết các hãng công nghệ lớn trên thế giới như: VMware, Microsoft, Cisco, EMC, Juniper, SAP, IBM, HP, Oracle, SUN, CheckPoint, SonicWall…<br /> - Có nhận đăng ký thi Cisco (CCNA, CCNP..), VMware, Microsoft, Oracle..trực tiếp tại Tín Bảo Lan (Phí đăng ký siêu ưu đãi &amp; thủ tục đăng ký nhanh gọn).<br /> - Phòng thi PearsonVue mở cửa liên tục từ 08h00 đến 17h00 các ngày làm việc trong tuần và ngoài giờ hành chính.</p>