Về Tín Bảo Lan

  • 30.06.2020

  • Về Tín Bảo Lan
  • <p>Công ty TNHH Tín Bảo Lan, được thành lập vào ngày, 23/02/2007 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và mã số thuế: 0304876381 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp. Chúng tôi là một công ty SI, tập trung vào các sản phẩm &amp; dịch vụ sau:</p> <ul> <li> <p>Thiết bị phần cứng: ASUS, ACER, HPE, DELL, LENOVO, IBM, CISCO, APC, EMERSON</p> </li> <li> <p>Phần mềm: MICROSOFT, NX, AMAZING THOR, VAXTOR, RHINO, ANTIVIRUS, AUTODESK, ERP SYSTEM…</p> </li> <li> <p>Giải pháp: Cloud system, VMware Virtualization, Citrix Virtualization and Server systems, Backup, Networking &amp; Camera, Telephone, PA system, VDI system, Plate recognition...</p> </li> </ul>