Tín Bảo Lan (TBL)

VIRTUAL DEVICE LICENSE PACK (X 1)

 

•  1 license for cameras and I/O modules
•  Country of Origin : Taiwan

  • Thông tin chi tiết
  • Đánh giá

Gói License Thiết bị Giám sát
Gói License Thiết bị Synology Surveillance Station VIRTUAL DEVICE LICENSE PACK (X 1) được thiết kế để triển khai camera, mô-đun I/O, hệ thống liên lạc nội bộ, bộ điều khiển truy cập, loa IP và thiết bị quản lý bán hàng được thiết lập trên Synology Surveillance Station. Theo mặc định, bạn sẽ có license mặc định kèm theo Synology NAS/NVR; có thể mua thêm license bổ sung cho các thiết bị giám sát bổ sung khi doanh nghiệp của bạn phát triển hơn.

Synology NAS/NVR đi kèm với license mặc định cho phép bạn thiết lập và quản lý một số thiết bị giám sát. Nếu bạn muốn bổ sung thêm thiết bị nhiều hơn, Synology cũng cung cấp ba tùy chọn: Gói License Thiết bị đi kèm với khóa license duy nhất, cho phép bạn kích hoạt thêm 1, 4 hoặc 8 thiết bị giám sát.

 

 

Kích hoạt và Quản lý License
Trong Surveillance Station, đi tới Menu chính > License > sau đó nhấp vào Thêm. Một trình hướng dẫn cài đặt sẽ hướng dẫn bạn thông qua việc thêm license thiết bị vào Surveillance Station.

•  Số license mặc định có thể khác nhau. Bạn chỉ cần mua thêm license khi việc triển khai của bạn yêu cầu nhiều license hơn các license mặc định được liệt kê bên dưới:
•  Synology NAS: 2 license mặc định
•  Network Video Recorder: 4 license mặc định
•  Deep Learning NVR: 8 license mặc định
•  Một license một lần có thể được áp dụng cho một sản phẩm Synology.
•  Để kích hoạt hoặc hủy kích hoạt khóa license trên Surveillance Station của bạn, vui lòng đảm bảo rằng bạn có thể truy cập Internet để kết nối với server của Synology. Nếu NAS của bạn được thiết kế để hoạt động trong môi trường ngoại tuyến, bạn có thể sử dụng DS cam để xử lý license. (Tìm hiểu thêm)
•  License đã mua có thể được di chuyển, các khóa license mặc định thì không thể.
•  Nếu bạn đã triển khai Synology High Availability hoặc server chuyển đổi dự phòng CMS, thì không cần phải mua thêm khóa cấp phép cho server chuyển đổi dự phòng, vì các license sẽ được tự động chuyển sang server chuyển đổi dự phòng khi cần.