Tín Bảo Lan (TBL)

VMMPRO-7NODE-S3Y

 

•  Virtual Machine Manager Pro License Pack (7 VM nodes, 3 year)
•  Country of Origin : Taiwan

  • Thông tin chi tiết
  • Đánh giá

Phiên bản chuyên nghiệp của Virtual Machine Manager VMMPRO-7NODE-S3Y
Giấy phép Synology Virtual Machine Manager Professional Edition cho phép di chuyển máy ảo, cân bằng tải và phân bổ tài nguyên một cách linh hoạt, cho phép bạn sử dụng đầy đủ kiến trúc cụm VMM. Tùy thuộc vào kích thước cụm, cấp phép VMM cung cấp các tùy chọn khác nhau để đáp ứng nhu cầu của bạn.

Những điều bạn cần biết trước khi mua và sử dụng VMMPRO-7NODE-S3Y
Virtual Machine Manager Professional Edition cung cấp giấy phép 3-Node (3-Node) và 7-Node (7-Node), có thể được sử dụng trong một năm hoặc ba năm. Mỗi cụm VMM có thể chứa tối đa 7 NAS Synology. Sau khi ủy quyền được kích hoạt, nó không thể được trả lại.

•  Trước khi mua giấy phép, hãy đảm bảo rằng NAS Synology của bạn hỗ trợ VMM.
•  Mỗi giấy phép chỉ có thể được áp dụng cho một cụm Synology VMM tại một thời điểm.
•  Ủy quyền đã mua có thể được chuyển nhượng.
•  Kích hoạt nhiều giấy phép cùng lúc không thể kéo dài thời gian sử dụng.

Dùng thử miễn phí
Mọi sản phẩm Synology hỗ trợ VMM đều có cơ hội dùng thử miễn phí các tính năng của VMM Pro trong 30 ngày. Bạn có thể đi tới Trình quản lý máy ảo > Ủy quyền để bắt đầu dùng thử miễn phí ngay lập tức.

Kích hoạt và ràng buộc
Trong Trình quản lý máy ảo, chuyển đến Ủy quyền > Trình quản lý máy ảo và nhấp vào Thêm. Khi thêm giấy phép, NAS Synology của bạn phải được kết nối với Internet.

Các model được áp dụng:
20 series: FS6400, FS3600, FS3400, RS820RP+, RS820+, DS1520+, DS920+, DS720+, DS620slim, DS420+, DS220+, SA3600, SA3400, SA3200D
19 series: RS1619xs+, RS1219+, DS2419+, DS1819+, DS1019+, DVA3219
18 series: FS1018, RS3618xs, RS2818RP+, RS2418RP+, RS2418+, RS818RP+, RS818+, DS3018xs, DS1618+, DS918+, DS718+, DS218+
17 series: FS3017, FS2017, RS18017xs+, RS4017xs+, RS3617xs+, RS3617RPxs, RS3617xs, DS3617xs, DS1817+, DS1517+
16 series: RS18016xs+, RS2416RP+, RS2416+, DS916+
15 series: RS815RP+, RS815+, RC18015xs+, DS3615xs, DS2415+, DS1815+, DS1515+
14 series: RS3614xs+, RS3614RPxs, RS3614xs
13 series: RS10613xs+, RS3413xs+
12 series: RS3412RPxs, RS3412xs, DS3612xs
11 series: RS3411RPxs, RS3411xs, DS3611xs